Själva fotograferingen

Be personen gå omkring och ägna sig åt sina normala aktiviteter och inte bry sig om dig; det är bara när han eller hon är uppslukad av sitt arbete som du kan ta dina bästa bilder. Flytta på dig, sök efter lämpliga vinklar; ta några vidinkelbilder, några närbilder, några rakt framifrån, några från sidan. 
 
Ett gruppfotografi kan bestå av två eller flera personer. Ska du fotografera en liten grupp inomhus, kan du använda samma teknik som vid individuella porträtt.Är det en större grupp, bör du arrangera dem på höjden på något sätt, ställa dem i en trappa, på bänkar eller låta främsta leder stå på knä till exempel. Se till att ljuset faller likformigt på alla, och att de främre inte kastar skuggor på de som står bakom.