Själva fotograferingen

Be personen gå omkring och ägna sig åt sina normala aktiviteter och inte bry sig om dig; det är bara när han eller hon är uppslukad av sitt arbete som du kan ta dina bästa bilder. Flytta på dig, sök efter lämpliga vinklar; ta några vidinkelbilder, några närbilder, några rakt framifrån, några från sidan. 
 
Ett gruppfotografi kan bestå av två eller flera personer. Ska du fotografera en liten grupp inomhus, kan du använda samma teknik som vid individuella porträtt.Är det en större grupp, bör du arrangera dem på höjden på något sätt, ställa dem i en trappa, på bänkar eller låta främsta leder stå på knä till exempel. Se till att ljuset faller likformigt på alla, och att de främre inte kastar skuggor på de som står bakom.
 
 

Fotografera: Människor

Porträtt
Fundera över vilka personer det är du ska avbilda. Hurdana är de personligheter du ska fånga på bild; är de intellektuella, sensuella, sorglösa eller surmulna? Överväg olika ställningar, klädstilar och omgivningar som kan överföra denna känsla. Ansiktsuttrycket är vanligtvis det mest omedelbara och tydliga sättet att indikera personligheten, men alla delar av fotografiet bidrar till känslan. 
 
Hitta en plats där du vill att motivet ska posera och bestäm dig för en kameraposition. Ställ upp och testa eventuella lampor eller reflektorer. Det viktigaste av allt är att personen är avslappnad och lugn. 
 
Korta objektiv - 85,105 eller 135 mm - passar bäst till närbilder av ansikten och överkroppar. Det återger motivet bättre än korta objektiv och du kan stå en bit ifrån utan att behöva tränga dig på. Men långa objektiv har ett begränsat skärpedjup, så var noga med fokuseringen. Lägg skärpan på det öga som befinner sig närmast kameran. 
 
Betrakta motivet genom sökaren och be personen inta olika poser - profil, snett framifrån, en face, ansikter vänt uppåt, nedåt. Se hur de olika ställningarna återger personens ansikte. En framträdande näsa kanske förstärks av en bild snett framifrån, speciellt med ett normal eller vidvinkelobjektiv. Ett runt ansikte kanske blir för runt rakt framifrån.
 
Belysningen har mycket stor betydelse vid porträttfotografering. Ett mjukt och diffust ljus är förmodligen det bästa, men det kan finnas tillfällen då ett dramatiskt sidoljus kan passa bättre. Ett fönster tillhandahåller ofta ett mjukt, diffust och naturligt ljus. Placerea personen bredvid fönstret, antingen stående eller sittande, så att tre fjärdedelar av ansiktet är belyst. Om direkt solljus faller in genom fönstret kan du mjuka upp det med tunna gardiner, vitt papper eller smörpapper. Tänk på att den del av ansiktet som vetter bort från fönstret komer att ligga i skugga. Detta kanske inte gör något, i annat fall kan du reflektera en del av ljuset mot den mörka sidan för att lätta upp skuggorna. Använd någon lämplig vit yta som reflektor, exempelvis en vit papp. Ändra reflektorns läge för att variera ljusmängden.
 
Standard för belysningen vid porträttfotografering är att placera huvudljuskällan 45 grader åt sidan och något högre än motivet, med en reflektor på andra sidan som ifyllnad. Mjuka upp ljuset genom att reflektera det i ett paraply eller genom att placera någon form av material framför som vittpapper eller smörpapper. Genom att flytta ljuskällan mot 90 grader kan du variera skuggsättningen i ansiktet.
 
En extra lampa kan användas för att belysa motivets hår bakifrån eller för att lysa upp bakgrunden. Ska du bakgrundsbelysa hår, bör du placera ljuskällan högt och vid sidan om motivet, och använda en kon - ett tillbehör som gör ljuskäglan smalare. Eller så kan du placera ljuskällan lågt och rakt bakom personen så att den är dold för kameran. Ska du lysa upp bakgrunden, riktar du ljuskällan mot denna och ser till att ljusstyrkan balanserar ljuset som faller på motivet. 
 
Som alternativ till att ha fast belysning och mjuka upp ljuset med reflektorer, kan du istället reflektera det mot taket eller en närliggande vägg. Speciellt i ett rum med vita eller ljusa färger kommer ljuset att studsa omkring och fördela sig jämt. Rikta bara strålkastaren eller blixtlampan mot taket eller ännu hellre mot en vägg. Alternativt kan du montera en diffusor i vit plast framför ljuskällan för att uppnå en liknande effekt. 
 
 
Källa:
K. Burian Peter, Caputo Robert. National Geographic: Den stora fotoguiden (2002)

Fotografera: Landskap

Börja med att fundera över platens själ. Det är denna som redan har fångat dig och fått dig att känna att den är värd att fotografera och det är denna du vill fästa på bild. Tänk på adjektiv du skulle använda om du ville beskriva platsen för en vän: en öppen prärie, de torr öken, en lummig skog, ett majestätiskt berg och så vidare. Studera motivet för att hitta element som kan överföra denna känsla. Fundera sedan på metoder - val av objektiv, tid på dagen eller årstid, saker som ska ingå - för att förstärka denna. 
 
Vid landskapsfotografering passar vidvinkelobjektiv bra eftersom de tar in en stor del av vyn och håller skärpan även vid medelstor bländare. Led betraktaren in i bilden med ett grafiskt element som en flod eller en väg, eller placera objekt i förgrunden eller i mitten för att åstadkomma samma effekt. När du har tagit en bild av en person vid kanten av en ravin, kan du backa och placera personen i kanten av bilden medan han eller hon blicker ner i avgrunden så att personen blir en del av ramen.
 
Var uppmärksam på horisonten om du fotograferar landskap - tänk på tredjedelsregeln. Himlen bör befinna sig i den övre tredjedelen av bilden, med mindre än att den är en viktig del av själva bilden, då kan den uppta två tredjedelar. Håll utkik efter en mellanton eller använd ett gråkort. 
 
Skog
Skogslandskap är vanligtvis ganska mörka, så du måste förmodligen använda snabb film om du inte har ett stativ och det inte finns någon rörelse i bilden. Inne i skogen kan du hålla utkik efter solljus som silar ner genom trädkronorna eller solen som syns mellan grenarna. Leta efter någon intressant detalj - en dramatiskt belyst ormbunke, trädstammarnas mönster, en slingrande stig eller några färgstarka blommor som kan liva upp bilden. 
 
Stränder
Betrakta den strand du håller på att fotografera och fundera ut sätt att framhäva dess karaktär. Vad är det du tycker är så intressant? Är det en vit sandstrand, kantad av palmer, som reser sig ur ett turkosblått hav?
 
Källa:
K. Burian Peter, Caputo Robert. National Geographic: Den stora fotoguiden (2002)