Bländare

Stora bländaröppningar (lågt f-tal) ger ett begränsat skärpedjup, medan små bländare (högt f-tal) utökar området med acceptabel skärpa. Allteftersom du stegar ner bländaren från f/5.6 till f/8 o.s.v. blir skärpedjupet allt större. Vid f/22 har du ett mycket bra skärpedjup, men djupet beror naturligtvis också på de andra faktorer som nämndes tidigare. 
 
Även om det endast är fokalplanet som har fullständig skärpa i alla fotografier är området med acceptabel skärpa (skärpedjupet) mycket större. Med en stor bländare blir skärpedjupet begränsat. Med en liten bländare ökar skärpedjupet: en större del av förgrunden och bakgrunden blir acceptabelt skarpa.
 
Tips:
Ett högre bländartal (t.ex. f/11 jämfört med f/1,4) gör bilden skarpare - dock förändras exponeringen. Detta beror på att kameran fokuserar endast på ett litet område och vid ett större bländartal behövs mer ljus för bilden. Tvärtom ger ett lägre bländartal
 
Stor bländaröppning (Litet bländartal) ger ett kort skärpedjup (t.ex. f/1,4) - Oskarp bild
Liten bländaröppning (Stort bländartal) ger ett långt skärpedjup (t.ex. f/11) - Skarp bild
 
Källa:
K. Burian Peter, Caputo Robert. National Geographic: Den stora fotoguiden (2002)

Kommentera här: